Laster ...
Avsnittsikon

Sammen blir vi best

Butikk ikon

Svømmeopplæring

Vi arrangerer svømmeopplæring for alle aldersgrupper med fokus på nivået som du er på nå og nivået du ønsker å komme til

Nettbrett og mobil ikon

ambisjon og utvikling

Klubbens ambisjon er å ha ett godt tilbud til alle, uavhengig av mål og bakgrunn. Vi skal søke samarbeid og bidra til nordnorsk idrett løfter seg
Sammen blir vi best

Graf med pil opp ikon

trygt miljø

Med medlemmer i alle aldersgrupper legger vi stor vekt på at alle føler at de er en del av et trygt og sosialt miljø

Nettside ikon

trenere og instruktører

Våre team består av svært kompetente trenere/instruktører som ivaretar og videreutvikler alle våre medlemmer

Avsnittsikon

Våre verdier

Grensesprengende

I Tromsø svømmeklubb skal vi tørre å sette høye mål og å utfordre oss selv

Idrettsglede

Vi skal ha det gøy når vi møtes og vi skal ha glede av hverandre sin mestring. Vi bruker leken både for å lære nye ferdigheter og for å knytte sosiale bånd

Inkluderende

Alle skal oppleve trygghet og samhold. Alle hører til og kan ta del i aktiviteter i regi av Tromsø svømmeklubb

Bilde fra Tromsø Svømmeklubb

Om oss

Vi er Nord-Norge største svømmeklubb og har over 1 400+ medlemmer.

Klubben består av en stor svømmeskole, fem konkurransepartier; A-, B-, C-, D- og E-partiet, i tillegg til to rekruttnivåer, vill i vann og én aktiv mastergruppe. Det trenes fra 2 til 14 økter i Tromsøbadet i tillegg til stor opplæringsaktivitet i svømme- og livredning på Tromsøbadet og St. Elisabeth senteret.

Vi er i rivende utvikling og satser stort på bredde, som igjen vil gi en topp.

Nye idrettsgrener vil få sin spede start i Tromsø i sesongen 2021 / 2022 og alle disse er inn under Norges Svømmeforbund.

Stup, synkron og vannpolo vil bli nye idretter i Tromsø der vi starter med dette fortløpende.

Visjon:

«Sammen blir vi best»

Alle medlemmer i Tromsø Svømmeklubb skal oppleve glede, mestring og utvikling i vann. Visjonen er til for ansatte, trenere, utøvere, foreldre og frivillige. Den skal bidra til at alle kan være med uavhengig av nivå og ambisjon

Vi skal sammen bli best gjennom samarbeid og involvering av interne -og eksterne samarbeidspartnere

- Tromsø svømmeklubb (TSK)

Hovedsponsor
Fjordkraft
Avsnittsikon

Følg oss på facebook