Laster ...
Pil ikon
Stup

😁ØNSKER DU Å LÆRE Å STUPE?

Tromsø Svømmeklubb vil starte opp nytt tilbud i Tromsø. Straks vi blir friskmeldt fra pandemien vi står i, vil vi starte opp med STUPING, som et fast tilbud i vår klubb. Her vil vi også omfavne "dødsing"

Vi starter opp så snart det er praktisk mulig i Tromsøbadet.

I samarbeid ned Norges Svømmeforbund vil vi utdanne instruktører som blir uteksaminert og godkjent som trenere på Norges Stupskole. Gjennomføres straks pandemien vi er i er over.
Opplegget vil følge like prinsipper som Norges Svømmeskole, med ulike nivåer og ferdigheter som skal læres og mestres før man kommer på neste nivå. I takt med at våre utøvere utvikler seg, så vil vi også utvikle tilbudet - til etter hvert å omfatte både konkurransepartier og også elitesatsing.

Teamet vårt som er ansvarlig for denne satsningen har bakgrunn fra stup. I tillegg vil våre nye instruktører komme fra turn, svømming og andre idretter. Mange av våre eksisterende svømmeinstruktører vil også utdannes innen stup. Vi vil underveis opparbeide oss solid kompetanse innen den nye grenen.

Innen barneidrett er mestringsfølelse og samhold det førende prinsippet - vi vil bygge en inkluderende plattform med trygge rammer. Der instruktørene er motivert for å gi av seg selv til utøverne og der hver og en skal bli sett.
Stuping krever høy instruktørtetthet og tett oppfølging, vi tar vårt ansvar på alvor.

Vi vil komme tilbake på tidspunkt og dager når vi har utdannet nok instruktører og vil annonsere dette på Facebook når vi er klar.
Vi ønsker å ha 1 opplegg for de mellom 8-12 år, og ett fra 13 og oppover. På denne måten vil vi bygge en bred plattform som vi kan bygge videre på, og kunne skreddersy oppfølgingen og progresjonen tilpasset gruppene.

For mer informasjon om STUP som idrett, anbefaler vi å lese linkene fra Norges Svømmeforbund, om stupsporten generelt, og også om selve innholdet i Norges Stupskole:
svomming.no/stup
svomming.no/stup/stup/norges-stupskole/

For spørsmål kan daglig leder kontaktes vedr stup info@tsksvomming.no

Romskip ikon
Kontakt oss
Romskip ikon
Kontakt oss
Avsnittsikon

Følg oss på facebook