Laster ...
Pil ikon

Hai

Generelt:

På denne gruppen er allsidighet og vannsidighet viktig. Vi jobber altså med et bredt spekter av ferdigheter for å utfordre og utvikle et godt bevegelsesrepertoar. Vi ser gjerne at utøverne deltar på andre idrettsaktiviteter i tillegg til svømmingen.

Treningen skal være preget av lek og moro gjennom mye variasjon, i tillegg til par-øvelser og gruppeaktivitet med mål om å utvikle ferdigheter på land og i vann. Den svømmespesifikke utholdenheten trenes gjennom lek-preget aktivitet som bidrar til høy intensitet, i tillegg til korte serier/distanser med lav intensitet. Det viktigste er høy teknisk kvalitet og ikke det å svømme mest mulig meter.

Fokuset består av å lære seg svømmeartene gjennom stort fokus på svømmeteknikk. De grunnleggende bevegelsene lært i svømmeopplæringen utfordres gjennom en kreativ tilnærming fra treneren.

Antall svømmere pr trener:

Rundt 10-15 svømmere pr trener

Alder:
Utøverne på denne treningsgruppen er i hovedsak fra 8 til 10 år (+/- 1 år).

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum videregående-instruktør, helst Trener 1-kompetanse. Vi ønsker også at treneren har «vill i vann» trenerkurs. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne og andre, og er en trygghetsagent for dem.

Konkurranser:

Uapproberte klubbstevner, rekruttstevner, approberte hjemmestevner og etterhvert lokale stevner.

Ungdom 1 og 2

Generelt:

Mange ønsker å være aktiv i vann uten nødvendigvis å satse for fullt på konkurranser og/eller trene masse hver uke. Vi har derfor flere treningsgrupper for de som ønsker å trene i ett godt klubbmiljø, hvor det også er mulig å delta på lokale konkurranser hvis det skulle være et ønske om det. Treningen er tilpasset deltakernes ønsker og behov gjennom stor påvirkningsgrad fra utøverne. For utøvere som ønsker å trene og konkurrere mer, vil det kunne være mulig å gå tilbake til konkurranseavdelingen etter hospitering på den aktuelle gruppen i 4 uker. Hospitering avtales med aktuell gruppetrener og hovedtrener.

Antall svømmere pr trener:

Rundt 12-15 svømmere pr trener

Alder:
Fra 11 år og eldre.

 

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum videregående instruktør, aller helst Trener 1-kompetanse. Vi ønsker også at treneren har vill i vann trenerkurs. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne og andre, og er en trygghetsagent for dem.

 

Konkurranser:

Utøverne kan delta på klubbstevner, approberte hjemmestevner og lokale stevner, etter eget ønske.

Avsnittsikon

Følg oss på facebook