Laster ...
Pil ikon

Lisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

I tillegg får alle med en skade behandlingsgaranti, kvalitetssikret behandlernettverk, og spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er også en del av forsikringsordningen.

Som i 2022 er det kun to typer startlisens: Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2023 og Startlisens svømmeidretter 2023.

Priser 2023

Prisen for startlisens svømmeidretter 2023 er justert ned fra svømmeforbundet fra 2022 med 150 kr og er som følger:

 • Kr 200,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2022 (utøvere født fra og med 2011 – til og med 2014)
 • Kr 600,- for Startlisens svømmeidretter 2023 (utøvere født 2010 og tidligere).

Kontonummer og KID-nummer

Kontonummer 7874.06.70025. NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer.

De som betalte lisens for en klubb i 2022 har automatisk fått nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av startlisens for 2023. Denne finner du ved å logge inn på minidrett.no.

Har dere ikke hatt lisens tidligere år, må dette opprettes av lisensansvarlig. Ta kontakt på magnus@tsksvomming.no og skriv hvilken utøver det gjelder, så opprettes det lisens.

Hvem skal betale startlisens

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper betale startlisens (jfr GE1B), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Startlisensens gyldighet

Startisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne men det er fra og med 2023 kommet følgende ordning: "NSF har også tilrettelagt en ordning slik at de som betaler startlisens fra 1.november 2023 til 15.desember 2023 betaler halv pris".

Generelle svømmeregler

På åpne/approberte stevner vil svømmerne bli vurdert av dommere etter det gjeldende regelverket. Nedenfor vil du finne de viktigste reglene innenfor hver svømmeart.

På Norges Svømmeforbunds sider kan du finne alle regler som gjelder for svømming.

Fri

 • Det meste tillatt bortsett fra å gå på bunnen av bassenget eller trekke seg i baneskilleren.
 • Man kan svømme hvilken svømmeart man vil, men nesten alle velger crawl da dette er den raskeste svømmearten.
 • Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Rygg

 • Må svømmes på ryggen med vekseltak.
 • Den eneste gangen en svømmer har lov til å være på magen er på det siste taket før en vending. Her har svømmeren lov å rotere over på magen og ta et crawl-armtak. Saltoen må starte med en gang du har rotert over på magen. Vendingen må gjøres i en bevegelse.
 • Innslaget (når du tar i veggen for å avslutte øvelsen) skal skje mens du ligger på ryggen, med en hånd i veggen.
 • Hvert basseng har ryggvendingsflagg plassert 5 m fra kanten. Det er viktig at svømmerne lærer seg å telle hvor mange tak de bruker fra flagget og til veggen. Dette gjør vending og innslag mye enklere.
 • Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Bryst

 • Bensparket skal være symmetrisk (begge bena må gjøre det samme samtidig), og føttene må vris utover når man sparker bakover. (Sakse-ben er ikke lov).
 • Armtaket skal være symmetrisk.
 • Man må puste mellom hvert tak.
 • Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.
 • Man har kun lov til å ta ett undervannstak etter start og vending.

Butterfly

 • Armene føres fram over vannflaten og armtaket må være symmetrisk.
 • Bena må være samlet under kicket (det er ikke lov med bryst beinspark).
 • Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.
 • Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Medley

 • Armene føres fram over vannflaten og armtaket må være symmetrisk.
 • Bena må være samlet u
 • Medley består av alle fire svømmeartene.
 • Individuell medley svømmes i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl.
 • På stafett svømmes medley i rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og crawl.
 • Ellers er reglene i medley de samme som for de individuelle svømmeartene (bortsett fra at fri er erstattet med crawl).
 • Medleyvendingene:
  – Butterfly til rygg: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig, og sparker fra på ryggen i strømlinje.
  – Rygg til bryst: ligger på ryggen og tar i veggen med en hånd, og sparker fra på magen i strømlinje.
  – Bryst til crawl: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig og sparker fra på magen i strømlinje.

Stevnerutiner

I forkant og under stevner har vi en del rutiner vi ønsker at utøvere og foresatte følger, sett deg godt inn i punktene under og tar kontakt om du lurer på noe.

Informasjon om stevnet

 • Vi ønsker at alle utøvere/foreldre følger med på hjemmesiden til det stevnet du skal delta på. Som regel vil du finne det her.
 • På stevnets side legger arrangør ut informasjon som: Innbydelse, startlister, tidsskjema og annen viktig informasjon om arrangementet.
 • Det er lurt å sjekke startlistene så fort de er klare for å kontrollere at din påmelding har kommet fram og blitt rett.
 • Heatlister kommer normalt ikke før på konkurransedagen.
 • De siste dagene før konkurransen kommer arrangørene gjerne med noe viktig informasjon, f.eks. om transport og parkering, eller strykning av øvelser, endringer av tidsskjemaet osv.

Strykninger

 • Dersom du ikke kan delta på stevnet må du gi beskjed til gruppetrener på e-post så raskt som mulig, med hovedtrener (magnus@tsksvomming.no) på kopi.
 • Dersom strykningen mottas før arrangørs påmeldingsfrist vil vi kunne fjerne påmeldingen uten at du må betale for strykningen.
 • Dersom strykningen kommer etter arrangørs påmeldingsfrist vil det være opp til arrangør om de vil belaste deg økonomisk for påmeldingen eller ikke. Det har blitt stadig vanligere at arrangør godtar strykninger uten å belaste helt fram til dagen før stevnet, men det er altså opp til arrangør.
 • Strykninger rett før stevnet eller på stevnedagen må sendes på SMS til gruppetrener og hovedtrener, i tillegg til e-post.

Landoppvarming

 • På de fleste stevner har vi felles oppvarming før innsvømming. Info om tidspunkt for dette ligger i innbydelsen til stevnet på Rubic eller sendes ut sammen med annen info før stevnet.
 • Utøverne bør også gjøre basisøvelser før de skal konkurrere, slik at de er god og varm før man skal i gang med øvelsene sine.
 • Oppvarmingen skal være tilpasset det du er vant med å trene, så den vil være litt forskjellig for de forskjellige gruppene/nivåene. Spør treneren hvis du er usikker på hva du skal gjøre.

Innsvømming

 • Hvis ikke annet er kommunisert, så forventer vi at alle utøvere ankommer tidsnok til å rekke innsvømming.
 • Trener for din gruppe gir føringer på hva som forventes av innsvømmingen.
 • Dersom det av en eller annen grunn skulle være ønskelig å komme til stevnet på et senere tidspunkt, så avtales dette med trener i god tid før stevnet.

Klubbtøy på stevner. Vi i Tromsø svømmeklubb ønsker å fremstå som en samlet gjeng på konkurranser.

Det er derfor viktig for oss at alle bruker klubbhette og at alle som har klubbtøy, bruker dette på stevner.

Heiarop

 • Normalt samler vi alle utøvere og trenere 15 min før stevnestart (start av ny avdeling) og gjør felles heiarop.
 • Det kan være lurt å spørre trenerne i løpet av innsvømmingen om hvor i svømmehallen man skal møte til heiaropet.
 • I forbindelse med heiaropet vil det ofte gis informasjon fra trenerne og tas gruppebilde. Dette er som regel det eneste tidspunktet i løpet av stevnet hvor alle er samlet på et sted.

Stafetter

 • På stevner hvor det er stafetter er det ønskelig at flest mulig deltar på dette. Dette for å øke teamfølelsen.
 • I Rubic vil du normalt kunne melde deg på stafetter slik som vanlige øvelser. Hvis du har påmeldt deg men plutselig ikke kan stille, si ifra til treneren så fort som mulig.
 • Det er alltid trenerne som bestemmer hvem som skal svømme på stafettlagene. I mesterskap og de største konkurransene vil vi stille med det beste laget vi kan. I alle andre konkurranser vil vi først og fremst la flest mulig få delta på stafett. Derfor vil vi variere hvem som settes opp på stafettlagene.

Kommunikasjon med trener

 • Vi forventer at alle utøvere snakker med trenerne før og etter hvert svømte løp. Før løpet gjennomgår vi planen for øvelsen, og etter løpet evaluerer vi hvordan planen ble løst. Vi ønsker at utøver kommer til trener rett etter løpet, og alltid før man går til foreldre.
 • Det er ikke alltid din trener er på stevnet, eller har mulighet til å følge akkurat ditt løp, men det er alltid en trener fra TSK som har fulgt med på deg. Hvilken trener som skal følge med på deg, kan du finne ut før løpet, dersom du spør trenere.
 • Gi beskjed til trenerne når du er ferdig med stevnet og drar hjem!

NSFs retningslinjer for bruk av konkurransedrakter

Tromsø svømmeklubb støtter NSFs retningslinjer for bruk av konkurransedrakter som sier at dyre konkurransedrakter ikke skal brukes av utøvere under 13 år. Teknisk utvikling og den treningen utøveren gjør, har så mye mer å si for hvor raskt utøveren svømmer enn drakta.

Se mer på Norges Svømmeforbunds hjemmeside.

LÅMØ/ÅM

LÅMØ og ÅM er viktige mål for alle svømmere i Norge

LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring

ÅM = Årsklassemesterskap

Fokus på LÅMØ-øvelser i ung alder fremmer ett allsidig fokus. I Tromsø svømmeklubb jobber vi for at unge våre utøvere skal kunne mestre alle stilarter. Dette er noe som vil være positivt for deltakelse på LÅMØ og dermed danne ett godt grunnlag for sterk utvikling videre.

Man kan delta i LÅMØ fra og med det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år.

For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg gjennom å svømme 5 øvelser å få de godkjente. Disse øvelse er følgende:

LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår= mens de er 10 årsklassen) og Para

 • 200 m fri
 • 50 m butterfly
 • 100 m bryst
 • 100 m rygg
 • 100 m medley

LÅMØ –øvelser 12 – 16 årsklassen( kvalifiseringsår = året før)

 • 400 m fri
 • 100 m butterfly
 • 200 m bryst
 • 200 m rygg
 • 200 m medley

Kvalifiseringsperioden til LÅMØ Landsdel er ca 28. februar til ca 28. februar året etter. Året etter = det året LÅMØ avholdes.

Avvik på kvalperiode 2021 - se her

De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangeringen til LÅMØ skjer gjennom sammenlagt poengsum fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no

Rankinglista oppdateres fortløpende etter alle approberte stevner, men i tiden mellom LÅMØ og ÅM er listene på nettet fryst (tider fra stevner i denne perioden registreres allikevel og legges ut etter ÅM i juni)

11-års klassen er med i kvalifiseringen, selv om kvalifiseringsperioden hovedsakelig foregår i det året de er 10 år hvor de ikke har resultater registert offentlig og ikke blir rangert. Tidene de svømmer på approberte stevner vil da ikke bli offentliggjort før de er i 11-årsklassen altså; rangeringslister for 11 års klassen vil bli klar 1. januar det året LÅMØ arrangeres.

LÅMØ

I Norge avholdes LÅMØ i 5 landsdeler, vi i TSK tilhører Nord sammen med alle svømmeklubbene i Nordland, Troms og Finnmark. Stevnet går av stabelen arrangeres fredag til søndag i uke 11 (mars) og arrangeres på samme dag og klokkeslett i alle landsdelene. Stevnet går ofte uken etter vinterferien og TSK vil tilrettelegge for at alle kvalifiserte vil kunne få trene også i vinterferien. Alle deltakerene må delta i alle LÅMØ øvelsene under stevnet. Det deles ut gull, sølv og bronse i hver klasse for hver øvelse. I tilegg deles det ut en sammenlagtpremie for 1 – 6 plass i hver årsklasse. Sammenlagtrangeringen gjøres etter Fina poeng hvor alle 5 øvelser teller. 11 og 12 årsklassen får i tillegg deltakerpremie.

ÅM

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.

Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.

For 13-16 årsklassene er de 30 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert, altså 30 av hvert kjønn i hver årsklasse. Rangeringen skjer etter totalsummen som ble oppnådd på 5 øvelser under LÅMØ. LÅMØ-resultatene benyttes som rangeringstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM. 200 IM er siste øvelse på ÅM og det heatlistene settes opp etter hvor man ligger ann sammenlagt etter de 4 første øvelsene. Er du topp 6 svømmer du da i siste heat uavhengig av hva din personelige rekord på 200 IM er. ÅM arrangeres i pinsehelgen i juni hvert år.

UM/NM

I svømming har vi kvalifiseringskrav til nasjonale mesterskap. Vi har 3 typer slik mesterskap, nemlig UM, NM jr og NM sr.

UM = Nasjonalt ungdomsmesterskap

NM jr = Norgesmesterskap for junior

NM sr = Norgesmesterskap for senior

Alle kvalifiseringskrav til nasjonale og internasjonale mesterskap, i tillegg til landslag finner du på sidene til svømmeforbundet. Kvalifiseringskravene for alle nasjonale mesterskap er tidligst 12 måneder før og senest 10 dager før mesterskapet.

UM

Dette mesterskapet arrangeres på kortbane i oktober uke 42 hvert år, fra fredag til søndag.

Alder for deltakelse: 13 til 16 år for begge kjønn.

NM jr

Norgesmesterskapet for junior arrangeres både på kortbane og langbane. Kortbanemesterskapet arrangeres over 4 dager (torsdag til søndag) i november, vanligvis i uke 46 hvis ikke noe på den internasjonale terminlisten krasjer med NM. Langbanemesterskapet arrangeres over 4 dager i midten av juli hvert år.

Alder for deltakelse gutter: 13-18 år.

Alder for deltakelse jenter: 13-17 år.

Årsak til forskjell i junioralder: LEN og FINA har nylig fått felles aldersgrense for junioralder. NSF har hatt en egen aldersgrense som ikke samsvarer med dette. Nedre aldersgrense endres ikke på grunnlag av NIFs barneidrettsbestemmelser. Gutter og jenter har også forskjellig biologisk utvikling i tenårene, der jenter utvikles tidligere enn gutter. Det innføres derfor ulik øvre junioraldersgrense for gutter og jenter.

NM sr

Norgesmesterskapet for senior arrangeres samtidig med NM jr på både kortbane og langbane.

Alder for deltakelse: Fra 13 år og så lenge du har kvalifisert deg.

Avvik på kvalperiode - se her

Avsnittsikon

Følg oss på facebook