Laster ...
Pil ikon

Elite

Foreløpig har ikke klubben noen utøvere på dette nivået, men målet er selvsagt at vi gjennom godt arbeid i perioden for sportslig plan snart vil kunne ha utøvere på dette nivået. Det er også viktig å ha dette nivået med i vår sportslige plan slik at klubbens utøvere alltid har noe å strekke seg etter.

Antall svømmere pr trener:
3-6 svømmere pr trener

Trenere:
Vi ønsker at trenerne på denne etappen skal ha Trener 4-kompetanse og/eller topptrener 2. Treneren skal kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse. Treneren skal være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.

Konkurranser:
Internasjonale mesterskap (jr/sr), nasjonale mesterskap NM jr/sr. Internasjonalestevner og nasjonale stevner. Det forventes alltid at man stiller opp på hjemme-stevner, med mindre dette krasjer med landslagsoppdrag.

Startalder
15 år og oppover
Treningsøkter pr uke
12-18 økter totalt. 10-15 svømmeøkter og 4-6 landtreninger som enten i sammenheng med svømming eller separat.
Øktlengde
90-180 minutter. Landtrening fra 30-60 minutter.
Treningsmengde
90-180 minutter. Landtrening fra 30-60 minutter.
Konkurranser
Varierer stort ut fra type svømmer (kort-, mellom- eller langdistanse). Totalt 2400-3800 km pr år (Fordelt på 50 uker = 48-76 km pr uke)

Satsing 1

Generelt:
På denne gruppen spesialiseres det mot egen svømme-art og deter større grad av individuelle planer enn på tidligere nivå. Utøverne på denne etappen har bestemt seg for å satse på svømming.

Pris pr halvår: 3600 kr

Antall svømmere pr trener:
8 svømmere pr trener

Trenere:
Vi ønsker at trenerne på denne etappen skal ha Trener 3-kompetanse og/eller topptrener 1. Treneren skal kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse. Treneren skal være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.

Konkurranser:
Internasjonale mesterskap (jr), nasjonale mesterskap NM jr/sr, UM, ÅM. Internasjonalestevner (hovedsakelig Norden) og nasjonale stevner. Det forventes alltid at man stiller opp på hjemme-stevner.

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Satsing 2

Generelt:

I denne gruppen er det fokus på å videreutvikle de tekniske/motoriske ferdighetene, samt svømmeutholdenheten. Vi innfører også mental trening i denne etappen. Det er også en begynnende spesialisering på dette nivået, samtidig som vi vedlikeholder allsidigheten. Det innføres også gradvis anaerob trening.

Pris pr halvår: 2900 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:
10-12 svømmere pr trener.

Trenere:
Vi ønsker at trenerne på dette nivået skal ha Trener 2-kompetanse. Treneren skal ha en god pedagogisk kompetanse gjennom å kunne møte utøverens behov og gjennom coaching i ulike sammenhenger (trening, konkurranse og utøversamtaler). Treneren skal ha kunnskap om mentale konkurranseforberedelser, spenningsregulering og indre dialog.

Konkurranser:
Lokale, regionale og nasjonale stevner. Nasjonale mesterskap (UM, ÅM).

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Utvikling 1

Generelt:
I denne etappen er det fokus på å videreutvikle de teknisk/motoriske ferdighetene, samt svømmeutholdenheten. Vi innfører også mental trening i denne etappen. Det er også en begynnende spesialisering på dette nivået, samtidig som vi vedlikeholder allsidigheten. Det innføres også gradvis anaerob trening.

Pris pr halvår: 2300 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:
10-12 svømmere pr trener.

Alder:

Utøverne på denne gruppen er 12 til 14 år (14 år på vårensesongen).

Trenere:
Vi ønsker at trenerne på dette nivået skal ha Trener 2-kompetanse. Treneren skal ha en god pedagogisk kompetanse gjennom å kunne møte utøverens behov og gjennom coaching i ulike sammenhenger (trening, konkurranse og utøversamtaler). Treneren skal ha kunnskap om mentale konkurranseforberedelser, spenningsregulering og indre dialog.

Konkurranser:
Lokale, regionale og nasjonale stevner. Nasjonale mesterskap (UM, ÅM).

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Utvikling 2

Generelt:
I denne gruppen er det fokus på videreføring av den tekniske utviklingen, treningen og landtrening fra forrige nivå. Vi fokuserer også på at utøverne skal utvikle mentale og sosiale ferdigheter.

Pris pr halvår: 2000 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:
Rundt 10 svømmere pr trener.

Alder:
Utøverne på denne etappen er i hovedsak fra 11 til 12 år.

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum Trener1-kompetanse. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne ogandre, og er en trygghetsagent for dem.

Konkurranser:
Klubbstevner, approberte hjemmestevner, lokalestevner og regionale stevner (LÅMØ).

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Utvikling 3

Generelt:
I denne gruppen er det fokus på videreføring av den tekniske utviklingen, treningen og landtrening fra forrige nivå. Vi fokuserer også på at utøverne skal utvikle mentale og sosiale ferdigheter.

Pris pr halvår: 1800 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:
Rundt 10 svømmere pr trener.

Alder:
Utøverne på denne etappen er i hovedsak fra 10 til 11 år.

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum Trener1-kompetanse. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne og andre, og er en trygghetsagent for dem.

Konkurranser:
Klubbstevner, approberte hjemmestevner, lokalestevner og regionale stevner (LÅMØ).

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Utvikling 4

Generelt:
I denne gruppen er det fokus på videreføring av den tekniske utviklingen, treningen og landtrening fra forrige nivå. Vi fokuserer også på at utøverne skal utviklementale og sosiale ferdigheter.

Pris pr halvår: 1600 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:
Rundt 12 svømmere pr trener.

Alder:
Utøverne på denne etappen er i hovedsak 10 år.

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum Trener1-kompetanse. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne og andre, og er en trygghetsagent for dem.

Konkurranser:
Klubbstevner, approberte hjemmestevner, lokalestevner og regionale stevner (LÅMØ).

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Utvikling 5

Generelt:

På denne gruppen er allsidighet og vannsidighet viktig. Vi jobber altså med et bredt spekter av ferdigheter for å utfordre og utvikle et godt bevegelsesrepertoar. Vi ser gjerne at utøverne deltar på andre idrettsaktiviteter i tillegg til svømmingen.

Treningen skal være preget av lek og moro gjennom mye variasjon, i tillegg til par-øvelser og gruppeaktivitet med mål om å utvikle ferdigheter på land og i vann. Den svømmespesifikke utholdenheten trenes gjennom lek-preget aktivitet som bidrar til høy intensitet, i tillegg til korte serier/distanser med lav intensitet. Det viktigste er høy teknisk kvalitet og ikke det å svømme mest mulig meter.

Fokuset består av å lære seg svømmeartene gjennom stort fokus på svømmeteknikk. De grunnleggende bevegelsene lært i svømmeopplæringen utfordres gjennom en kreativ tilnærming fra treneren.

Pris pr halvår: 1600 kr (Søskenmoderasjon 50%)

Antall svømmere pr trener:

Rundt 10 svømmere pr trener

Alder:
Utøverne på denne treningsgruppen er i hovedsak fra 7 til 9 år.

Trenere:
Vi ønsker at alle trenerne på denne etappen har minimum videregående-instruktør, helst Trener 1-kompetanse. Vi ønsker også at treneren har «vill i vann» trenerkurs. Treneren skal fremstå som en god rollemodell for utøverne og andre, og er en trygghetsagent for dem.

Konkurranser:

Uapproberte klubbstevner, rekruttstevner, approberte hjemmestevner og etterhvert lokale stevner.

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Masters

På masters-gruppen er det et bredt spekter av ferdigheter og ambisjonsnivå. For noen kunne gruppen vært plassert under høyt konkurransenivå, mens for andre er det for å holde seg aktiv og i god form. Uansett ambisjoner er dette en viktig gruppe for klubben og for å sørge for god helse gjennom helelivsløpet.

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser

Para

Generelt

Svømming er en idrett og en aktivitet som de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Det er ikke behov for hjelpemidler, og for eksempel rullestoler og proteser ligger igjen på land. Svømming er frihet i vann!

Målet kan være å bli best i verden – eller det kan rett og slett være gleden av å være i vann, enten det er lek eller trening. Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.

I størst mulig grad ønsker vi å inkludere utøvere med funksjonsnedsettelser med konkurranseambisjoner inn i de ordinære konkurransegruppene. Samtidig ønsker vi å tilby trening i vann for de som ikke ønsker å delta i konkurranser.

Trenere:

Trenere på para-gruppene bør både ha generell instruktør-/trenerutdanning i tillegg til dagskurs "svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser". Det finnes også flere videreutdanningsmoduler i trenerløypen som er relevante som trener for para.

Trenere og instruktører trenger ikke være eksperter på ulike typer av funksjons-nedsettelser eller diagnoser. Det viktigste er å være nysgjerrig og åpen for å prøve noe nytt og ha god dialog med barn/utøver/foresatt for en felles forståelse for å hva en kan gjøre.

Trenere på para-gruppene anbefales å reise på «åpen parasamling» som arrangeres hvert år. På disse samlingene deles det mye kunnskap og erfaring.

Antall svømmere pr trener

1 trener pr 4 utøvere. Antallet pr trener kan variere ut fra type funksjonsnedsettelse utøverne har. I noen tilfeller vil det være naturlig at utøverne også har personlig assistent til stede.

Konkurranser

Konkurranser ut fra eget ønske, nivå og ambisjonsnivå.

Startalder
Treningsøkter pr uke
Øktlengde
Treningsmengde
Konkurranser
Avsnittsikon

Følg oss på facebook