Laster ...
Pil ikon

Søk om midler fra Solidaritetsfondet

Nå er det mulig å søke om midler for å betale medlemskontingent eller andre utgifter gjennom Solidaritetsfondet til Tromsø Svømmeklubb.

Arrangørstaben i Tromsø Svømmeklubb
Foto: Øyvind Thorsen/NORSK SVØMMING

Bli frivillig i Tromsø Svømmeklubb!

Å være aktiv i Tromsø Svømmeklubb innebærer en del utgifter, det være seg på svømmeskolen for opplæring eller som aktiv. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. TSK har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen i TSK skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift og opplæringsavgiften, egenandel til stevner og hjelp til kjøp av svømmeutstyr. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, så langt fondet rekker.

Har dere behov for hjelp, ta kontakt med oss på mail info@tsksvomming.no. Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.

Gi en begrunnelse på hvorfor dere ønsker støtte og til hva dere ønsker støtte. Legg ved navn og hvilket opplærings- eller aktivitetsparti dere ønsker hjelp til.

Avsnittsikon

Følg oss på facebook