Laster ...
Pil ikon

Søk om midler fra Solidaritetsfondet

Nå er det mulig å søke om midler for å betale medlemskontingent eller andre utgifter gjennom Solidaritetsfondet til Tromsø Svømmeklubb.

Arrangørstaben i Tromsø Svømmeklubb
Foto: Øyvind Thorsen/NORSK SVØMMING

Bli frivillig i Tromsø Svømmeklubb!

Å være aktiv i Tromsø Svømmeklubb innebærer en del utgifter, det være seg på svømmeskolen for opplæring eller som aktiv. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. TSK har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen i TSK skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift og opplæringsavgiften, egenandel til stevner og hjelp til kjøp av svømmeutstyr. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, så langt fondet rekker.

Har dere behov for hjelp, send en mail til daglig leder.

Gi en begrunnelse på hvorfor dere ønsker støtte og til hva dere ønsker støtte. Legg ved navn og hvilket opplærings- eller aktivitetsparti dere ønsker hjelp til.

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.

Familiesvøm Elisabethsenteret

I samarbeid med Idrettsrådet tilbys det gratis familiesvøm på Elisabethsenteret søndager kl. 15:00-16:00 før jul.

Familiesvøm er avsluttet for 2021.

Avsnittsikon

Følg oss på facebook