Laster ...
Pil ikon
Priser og betingelser

Priser kontinuerlig aktivitetstilbud

Småbarn: 570 kr/mnd

En gang per uke, 30 min (hval, skilpadde, pingvin): 550 kr/mnd

En gang per uke 40 min (selunge, sel, sjøløve): 660kr/mnd

Vill i Vann en gang per uke: 650 kr/mnd

Prisene kan justeres en gang årlig.

20% søskenmoderasjon på barn nr 2,3 osv. Gjelder barnet på det laveste partiet.

Medlemskontingent på 150 kr/årlig kommer i tillegg på alle aktiviteter

Betingelser for kontinuerlige aktivitetstilbud

 • Frist for utmelding: 20. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til kurs@tsksvomming.no. (Utmeldingen gjelder fra og med mnd. etter utmeldingen)
 • Faktura sendes på e-post ca den 30. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.
 • 20 % søskenmoderasjon på det barnet som er på lavest nivå.
 • Prisene for de ulike nivåene med månedsfakturering baserer seg på fire uker med aktivitetstilbud per måned.
 • 14 dagers angrefrist ved første påmelding.
 • Ingen undervisningsdager tas igjen.
 • Vi tar inn nye barn og ungdom en gang i måneden, fra venteliste.

Betingelser for avsluttende kurs (10 uker)

 • Ingen angrerett.
 • Kursdager som mistes pga feil med bassenget tas igjen hvis det lar seg gjøre.

Tilbakemelding på Tryggivann.no

 • På “min side” på Tryggivann.no vil det senest den 20. hver måned være en kommentar fra deltakerens instruktør.
 • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som “anbefalt videre nivå”. De barna som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturlig måtte bytte tid, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 30-40 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Hovedinstruktør eller instruktør før/etter undervisningen neste uke.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Gjennomsnittstid på barnenivåene:

 • Hval: 3 mnd (30 min pr gang)
 • Skilpadde: 4 mnd (30 min pr gang)
 • Pingvin: 5 mnd (30 min pr gang)
 • Selunge: 6 mnd (40 min pr gang)
 • Sel: 7-9 mnd (40 min pr gang)
 • Sjøløve, Delfin og Hai 6-12 mnd pr nivå (40 min pr gang)

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har godt oppmøte. Det er store individuelle forskjeller, og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen på egenhånd mellom svømmeundervisningen.

No items found.
Avsnittsikon

Følg oss på facebook