Laster ...
Treningstid svøm
Treningstid basis
Svøm
Basis
Trener
Kommentar
Mandag
Morgen
Kveld
19.00-20.00
18.20-18.50
1
0.5
Oscar
Morgen
Kveld
19.00-20.00
18.20-18.50
1
0.5
Oscar
Morgen
Kveld
Morgen
Kveld
19.00-20.00
18.20-18.50
1
0.5
Oscar på svøm
Egen oppvarming. Kan noen ganger være fellesøkt med Vill i Vann
Morgen
Kveld
17.30-19.00
16.50-17.20
1.5
0.5
Oscar
Morgen
07.00-09.00
09.30-10.30
2
1
Mia
Stykretrening på basis
Kveld
Morgen
Kveld
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Antall mulige treningstimer pr uke
SUM Svøm
SUM Basis
SUM

Følg oss på facebook